Bermen

In ons dorp zijn binnen het project Midlaren in Zicht verschillende initiatieven om onze leefomgeving biodiverser te maken.

We spreken met boeren over hun verbouwplan en stimuleren bloemrijke akkerranden.

De bermengroep probeert de biodiversiteit van onze bermen in beeld te brengen en waar mogelijk bloemrijker te maken.

Ook de particuliere tuinen, erven en ‘paardenweitjes’ zijn geschikt om de biodiversiteit omhoog te brengen. Met Landschapsbeheer Drenthe doen we in 2024 en 2025 een ervenproject om individuele eigenaren te ondersteunen bij het koesteren van natuur en cultuurhistorie.

Wil je meedoen? mail engelsmanmidlaren@gmail.com.