Jaarvergadering 2023

Op 10 mei 2023 om 20.00 uur vindt de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren plaats in Meerzicht.

Na de agenda is er een lezing door Pieter den Hengst over het ontstaan van Midlaren. Ook is er een film te zien over het dorpsfeest Midlaren in de jaren zeventig.

Agenda jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Midlaren

  • 1 Opening
  • 2 Vaststellen agenda en notulen 4 maart 2022 (Concept notulen)
  • 3 Jaarverslag over 2022 en financieel verslag (achter deze link)
  • 4 Verslag kascommissie en nieuwe kascie (ter vergadering)
  • 5 Huisvesting dorpsactiviteiten
  • 6 Samenstelling bestuur – aftredend Robert Mulder (penningmeester) en Anneloes Stoetman (lid).
  • 7 Diversen (oproep Oostermoerfeest, klankbordcommissie snelfietspad)
  • 8 Rondvraag

Koffie

Lezing van Pieter den Hengst over het ontstaan van Midlaren

Tijdens de bijeenkomst wordt een film gedraaid over het laatste grote dorpsfeest met optocht.