Midlaren in zicht

Midlaren in zicht is een werkgroep die in 2021 van start ging. We hebben verkend hoe dorpelingen tegen hun omgeving aankijken door met elkaar te fietsen en een enquête te houden. Nu pakken we door met concrete projecten waar Midlaarders belang aan hechten. Zo werken we aan bloeiende akkerranden en meer heggen om ook een aantrekkelijk woonklimaat te scheppen voor wilde dieren en planten.

In het kader van ons project maakten studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving van hogeschool Van Hall Larenstein een landschapsbiografie van Midlaren. Die kun je hier bekijken.

‘Midlaren in zicht’ werkt onder de vlag van de Vereniging Dorpsbelangen en we opereren samen met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen.

Ina Huesken is onze voorzitter, Carla Engelsman de secretaris. Je bent van harte welkom om mee te doen.

Mail naar secretaris@midlaren.net.