Midlaren in zicht

Een groep bewoners heeft in 2022 initiatief genomen om onze leefomgeving nog aantrekkelijker te maken voor onszelf, bezoekers, planten en dieren. Met dorpelingen samen hebben ze een programma opgezet om mensen meer te betrekken bij het beheer en onderhoud van het landschap en de kennis over het landschap, de natuur en de geschiedenis te vergroten. In het kader van dit project maakten studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving van hogeschool Van Hall Larenstein een landschapsbiografie van Midlaren. Die kun je hier bekijken.

Onze werkgroep heeft verkend hoe dorpelingen tegen hun omgeving aankijken. Nu pakken we door met projecten waar Midlaarders belang aan hechten. Er lopen verschillende activiteiten:

Midlaren in zicht heeft 25 nestkasten gekregen. Ze worden op 4 januari 2023 door dorpelingen – jong en oud – in elkaar gezet in de schuur op de hoek van de Groningerstraat en de Tolhuisweg. Daarna adopteren bewoners een nestkast en hangen die op aan een boom in de openbare ruimte. De mezen zijn blij met een nestelplek aan bomen waar bijvoorbeeld veel eikenprocessierupsen wonen. Dat betekent voor hen: voedsel. En wij zijn blij dat de plaagsoort wordt ingedamd op een natuurlijke manier.

Stand van zaken

Na de 25 mezenkasten gaan kijken of en hoe er in ons dorp nog meer nestkastjes voor vogels of vleermuizen kunnen komen.

Bloemrijke randen

In Midlaren is het de wens om de landbouwpercelen meer te verbinden met de natuur die het Drentse Aa-gebied zo kenmerkt. Eén van de manieren hiervoor is het aanleggen van bloemrijke akker- en grasland-randen en bermen. Dit zijn randen die worden ingezaaid met inheemse kruiden en grassen die een aantrekkende werking hebben op insecten en vogels. In het mengsel zitten soorten die passen in het gebied.

Stand van zaken

We voeren gesprekken met landeigenaren en met de gemeente Tynaarlo voor het vaststellen van de mogelijke plaatsen voor de akkerranden en het onderhoud en beheer. Vergevorderde plannen zijn er nu voor: Plankensloot en Heiveen. Heb je een idee? Meld het bij carlaengelsman@gmail.com.

Struweelranden

Om vogels en insecten beschutting en voedsel te bieden is het interessant om struweelranden aan te planten met struiken die een dichte structuur hebben. Daarnaast zijn kleine struwelen ideaal voor vogels om in te broeden. De struweelblokjes kunnen aangelegd worden op ongebruikte stukjes grond, zoals dammen of hoekjes. Grauwe klauwieren, patrijzen en geelgorzen zijn hier dankbaar voor.

Stand van zaken

We gaan eerst de Amerikaanse vogelkers die welig in het dorp groeit, rooien en vervangen door meidoorn, sleedoorn, wilde rozen, wegedoorn etc. We beginnen op 19 maart 2023 aan de Tolhuisweg. Help je mee?

Roggelelie

Meerdere bewoners hebben zaden gekregen om in hun tuin de roggelelie op te kweken. Nu de bolletjes beginnen te groeien is het belangrijk om in 2023 geschikte locaties te vinden waar de opgekweekte planten uitgezet kunnen worden. Deze plekken moeten voor langere termijn worden ingericht met als doel de roggelelie te vermeerderen.

Stand van zaken

Midlaren in zicht zoekt een geschikte plek waar de veertig deelnemers hun roggelelies kunnen planten.

Bijenlint

Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Dit kan in onze tuinen of in de akker- en bermranden in ons dorp met daarin bij-vriendelijke beplanting of bijenhotels. Een lint aan initiatieven dus om een geschikte woonplaats te maken voor bijen.

Stand van zaken

We willen bijeenkomsten organiseren om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de aanleg van een bijenlint, door:

  • Wegwijs maken in de bijenwereld ‘Wist je dat’………  Je ook op kleine oppervlakte in je tuin veel voor bijen kan betekenen? Wilde bijen meestal kieskeurig zijn en dan alleen voedsel van bepaalde planten verzamelen? ETC.
  • Wegwijs maken in het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, biodiversiteit bevorderen, MAAI MEI NIET, ECT.
  • Aankoop, aanplant of zaaien van biologische drachtplanten en bollen door de bewoners.
  • Bijenhotels bouwen en plaatsen, maar dan moet de plek wel aan bepaalde condities voldoen.
  • Lokale overheden overhalen om op een bij-vriendelijke wijze het openbaar groen te gaan beheren. Bv. door bordjes te plaatsen:  MAAI MIJ NIET.

Doe je mee?

Midlaren in zicht wil zoveel mogelijk mensen in het dorp bereiken. De werkgroep bestaat uit Michiel Kanon, Niesco Loerop, Reinoud Tjallema, Ineke Noordhoff, Erik Bergsma, Carla Engelsman, Ina Huesken. ‘Midlaren in zicht’ werkt onder de vlag van de Vereniging Dorpsbelangen en we opereren samen met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen.

Vele handen maken licht werk: onze activiteiten vind je in het Midlaarder Kabinet en op de app-info Midlaren. Wil je meehelpen? meld je bij engelsmanmidlaren@gmail.com. We zijn blij met ieders bijdrage.