Lezing Natuurmonumenten: bloemrijke akkers en tuinen

Lezing Natuurmonumenten: bloemrijke akkers en tuinen

Zaterdag 21 april 19.30
De Barn Tolhuisweg 41

Op 21 april zal Jacob de Bruin van Natuurmonumenten een presentatie geven over biodiversiteit en de rol van planten en bloemen voor bijen, vlinders en andere insecten.

Achteruitgang insecten, bijen en vlinders en de gevolgen voor de rest van de natuur
Met enige regelmaat lezen we in de media over de dramatische achteruitgang van het aantal vlinders, insecten en (wilde) bijen. Dit veroorzaakt ook een teruggang van veel vogelsoorten die afhankelijk zijn van insecten voor hun voedsel. Een kievitsjong bijvoorbeeld eet duizend kleine mugjes en vliegjes per dag om uit te groeien tot een volwassen vogel.

Enige jaren geleden had Natuurmonumenten twee akkers in beheer bij het Hunebed van Noordlaren en verbouwde daar o.a. Spelt. Na een paar jaar kon je daar toen opeens weer kwartels horen. (Kwartels leven van onkruidzaden.) En boven de akkers krioelde het van de vogels die op insecten joegen.
De vele onkruiden die na de oogst bleven staan waren niet alleen voedsel voor vogels maar ook voor kleine zoogdieren zoals veldmuizen. Daardoor nam ook het aantal roofvogels en uilen toe.

Drachtplanten en waardplanten
Niet alleen bloeiende planten zijn belangrijk, die met hun stuifmeel en nectar het voedsel vormen voor vele insecten en vlinders, maar ook de zogenaamde waardplanten waar rupsen en larven het van moeten hebben.
Zo is de brandnetel belangrijk als waardplant voor de rupsen van de vlindersoort Kleine Vos of Dagpauwoog en heeft het Oranjetipje de plant ‘Look-zonder-look’ nodig om zijn eitjes op te leggen.

Grootschalig grondgebruik
De natuur is een ingewikkeld systeem dat door het huidige intensieve en grootschalige gebruik van landbouwgrond zwaar onder druk staat. Alle kleine overhoekjes, waar vroeger wilde planten en de bijbehorende insecten van profiteerden, zijn verdwenen. De akkers worden vaak tot in de bermen of slootranden doodgespoten en bewerkt.

Huidige agrarische ontwikkelingen in ons dorp
Ook in ons dorp zie je die ontwikkeling naar steeds grotere aaneengesloten agrarische percelen en het intensieve gebruik daarvan.
Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren veel kleine boeren gestopt en is er grond verkocht, of nog steeds te koop.
Sommige percelen zijn overgenomen door Brabantse boeren, die de grond alleen gebruiken om hun mestboekhouding rond te krijgen: de overtollige mest uit Brabant wordt hier gedumpt. Andere percelen worden verhuurd aan grote boeren uit de omgeving.

Landbouwgrond in handen van particulieren
Er is echter ook een heel aantal percelen gekocht door bewoners uit de buurt. En hier liggen kansen om zelf iets te doen aan een verbetering van de kwaliteit van het landschap, door gezamenlijk of alleen, iets te doen aan een ander beheer van die gronden.
In ons dorp heeft bijna iedereen wel een tuin of een lapje grond waar planten of struiken kunnen groeien die van groot belang zijn voor de insectenwereld. Als we als dorp daarin een gezamenlijke aanpak hebben, kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. En bloemrijke akkers zullen ook een aanwinst zijn voor het aanzien van ons dorp.

Project bloemrijke akkers en tuinen
Behalve Natuurmonumenten hebben we ook Landschapsonderhoud Drenthe en Landschapsonderhoud Groningen bereid gevonden om mee te doen aan dit project. Zij kunnen advies geven over zaaien en planten en voorlichting over mogelijke subsidies voor de aankoop van zaden of struiken.

Bert Dijkstra van Landschapsbeheer Drenthe zal op deze avond iets vertellen over een soortgelijk project in Bunne. Onze dorpsgenoot Erik Bergsma zal een lijst maken van geschikte struiken of bomen als voedselplant voor insecten.

Graag zien we alle geïnteresseerde ‘grondeigenaren’ van grote en ook piepkleine percelen verschijnen op deze eerste oriënterende voorlichtingsavond 21 april in De Barn.

Philippe Boucher, Natuurplatform Drentsche Aa
Roos Renting, Dorpsbelangen Midlaren