Champost voor Midlaarders

maart 2023 – Toe aan een bodemverbeteraar? Midlaren krijgt 45 kuub in de schoot geworpen! Iedereen kan er voor zijn eigen border wat van nemen. Lees hier wat het is, hoe je meedoet en waarom we dit kunnen uitdelen. De Champost wordt op woensdag 29 maart afgeleverd op een perceel land aan de Tolhuisweg.

Wat is champost?

Champost is een bodemverbeteraar. Het is een restproduct uit de champignonteelt en geschikt voor biologische groenteteelt (dus er zitten geen chemische gewasbeschermers in). Champignons groeien op compost uit paardenmest, stro, kalk, etc. Op www.comgoed.nl kun je het precies lezen. Na een paar champignonoogsten, wordt het materiaal afgevoerd. Het is een humusrijke bodemverbeteraar. Champost maakt onze zandgrond weer wat rijker aan organische stoffen en daardoor krijgt de bodem meer structuur en houdt de aarde beter regen vast.

Dank

We krijgen 45 kuub van een dorpeling die zelf 5 kuub nodig heeft en die een warm hart heeft voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Of je nou 5 of 50 kuub bestelt, maakt in prijs weinig uit want de vrachtwagen moet toch rijden. Vanwege de strenge regels moet al het spul echter op een plaats worden afgeleverd, en vijftig kuub is een hele berg. We hebben Michiel Kanon bereid gevonden om zijn land aan de Tolhuisweg vlakbij de 50 bunder beschikbaar te stellen voor de vracht. We krijgen de mest en de plek dus als dorp cadeau van twee dorpelingen. Waarvoor hartelijke dank!

Hoe werkt het?

Wil je ook enkele kruiwagens bodemverbeteraar? Zorg dan dat je met kruiwagen of karretje naar de Tolhuisweg komt (tussen het huis van Niesco Loerop en het bos). Neem wat je nodig hebt, maar laat ook wat voor de andere tuinen in het dorp. In ruil voor deze bijdrage aan je tuin vragen we  je een vrijwillige bijdrage te storten in de dorpskas NL11 RABO 0117 8195 49 tnv Dorpsbelangen Midlaren. Zet er even bij Midlaren in Zicht (MIZ), dan weet de penningmeester dat het is voor het project. We kunnen met de opbrengst bijvoorbeeld bolletjes kopen voor een bijenlint of meer zaad voor bloemrijke grasranden langs akkers en wegen.

De Champost wordt dus woensdag 29 maart afgeleverd.

Dank voor je vrijwillige bijdrage om onze leefomgeving nog biodiverser te maken.