Concept notulen jaarvergadering 2023

10 mei 2023 acht uur Meerzicht

Veertig dorpelingen aanwezig

 • 1 Opening  door voorzitter Hilde van Ree
 • 2 Vaststellen agenda en notulen
 • 3 Jaarverslag over 2022 en financieel verslag
 • Staat op website gepubliceerd. Hilde licht enkele highligts  toe. Er waren aardig wat activiteiten, er is subsidie gerealiseerd voor onder meer Midlaren in Zicht (bloemrijk grasranden en meidoorns etc). Ihk van verbinding is een dorpsapp gekomen met meer dan 100 deelnemers. Nieuwe bewoners worden bezocht. Er is een actief netwerk van buurtzorg – dat ook bij Peter Kielman die recent overleed, veel heeft betekend. De feestcie was actief, er was een paasvuur en in de zomer een editie van Keik Midlaren.
 • 4 Verslag kascommissie. Hettie van der Worp en Cees Hut bekeken de financiele verantwoording en zijn vol complimenten over de professionele wijze van beheer door Robert Mulder. Voor Hettie was het de tweede maal. Zij wordt reglementair vervangen. VCiny Verdergaal biedt haar diensten aan. Volgend jaar dus kascie bestaande uit Cees Hut en Winy Verdergaal.
 • 5 Samenstelling bestuur – In de loop van het jaar trad Rik Timmer toe in het bestuur als lid (met specifieke kennis en ervaring in contact met de gemeente, verkeer en ruimtelijke inrichtingszaken). Hij wordt nu officieel benoemd.
 • aftredend zijn de penningmeester Robert Mulder en Anneloes Stoetman. Robert heeft de penningen zes jaar lang beheerd – waarvoor grote dank. Zijn fysieke omstandigheden dwingen hem te kiezen waaraan energie wordt besteed. Daarom is een nieuwe penningmeester gezocht en gevonden. Anneloes maakte andere keuzes. Het bestuur heeft via het Kabinet geworven en stelt voor Roos Renting te benoemen als penningmeester en Michiel Kanon als lid. De vergadering gaat unaniem akkoord. De dankwoorden aan Robert en Anneloes zal het bestuur overbrengen.
 • 6 Huisvesting dorpsactiviteiten. Vorig jaar bij de bijeenkomst van de clubs is gesproken over een eigen dak voor dorpsactiviteiten. Drie opties zijn verkend: onderdak bij Noordlaren, medebewoning van het gebouw dat Scouting gaat bouwen op het surfstrand en vergroting van nummer 15 op de ijsbaan. Michiel licht een eerste schets toe van een uitbreiding van nummer 15. De vergadering bekijkt de schets waarbij de achterkant dicht is gehouden om de bewoners minder overlast te geven. Het plan wordt eerst verkend bij de gemeente (wat mag en wat kan?), daarna verkend met de bewoners. Er is een programma van eisen dat mikt op bijeenkomsten tot 25 mensen. De projectgroep van Michiel, Chris, Ralph en Geske pakt het verder op. Michiel verbindt de club met Dorpsbelangen.
 • 7 Diversen
  • Oostermoerfeest – wie wil er iets doen voor het Oostermoerfeest? (op 13 juli in Zuidlaren)
  • Snelfietspad; er is een klankbordgroep en daarin zit een inwoner van Midlaren, Marco Attema, op persoonlijke titel. Afgesproken wordt dat hij contact onderhoudt met het bestuur. Dorpsbelangen hoopt dat via het snelfietspad middelen komen om de weginrichting te verbeteren. De nu uitgevoerde operatie fietsers naar de rijbaan is karig uitgevoerd. Ook wordt er nog gezocht naar ruimte voor parkeren bij de pizzeria.
  • Noordma – inrichtingsplan is nog in de maak. Dorpsbelangen probeert invloed uit te oefenen zodat onze wandelroute langs het meer ook langs het meer blijft. Liefst willen we een vlonderpad of stapstenen, maar de huidige aanpassing is anders: er komt een speciaal wandelbruggetje naast de weg.
  •  
 • 8 Rondvraag

Koffie

Lezing van Pieter den Hengst over het ontstaan van Midlaren.  Hij heeft alle vondsten in ons dorp op een rij gezet en vertelt er een indrukwekkend verhaal over.

NB

Hierbij ooit lag er een vlonderpad (knuppelpad) van Midlaren naar De groeve. Delen ervan zijn opgegraven.

Tijdens de bijeenkomst wordt een film gedraaid over het laatste grote dorpsfeest met optocht. We proberen de film op de website te zetten.