Feestelijke onthulling van het bankje van Lammie

Feestelijke onthulling van het bankje van Lammie

Lammie Korringa was een belangrijke dame in Midlaren. Een soort van burgemeester van het dorp. Ze was de spil van veel Midlaarder verenigingen. Lammie was uitbaatster van café Plankensloot. En in Plankensloot speelde zich voornamelijk het verenigingsleven van Midlaren af. Ze was voorzitter van verschillende Midlaarder verenigingen. Velen zullen zich de openingswoorden herinneren die zo typerend voor Lammie waren: “Gaan we gelijk beginnen of zal ik eerst een verhaaltje vertellen?”

Lammie is op 19 april 2013 overleden. Ze heeft Dorpsbelangen en de Vrouwensoos een geldbedrag nagelaten.
Ter nagedachtenis aan Lammie is er bij de plek van café Plankensloot (later Ei van Columbus en Braso di Brasil) een bankje langs het vaartje geplaatst. Het bankje van Lammie.

Op 26 september 2015 vindt om 16 uur de feestelijke onthulling van het bankje plaats. Marie Kanon haalt herinneringen aan Lammie op. De oudste inwoner van Midlaren, slager Geert Koers, doet de officiële onthulling.
Na de onthulling bieden Dorpsbelangen en Vrouwensoos de aanwezigen een drankje aan in Paviljoen Meerzicht. Daar is ook een kleine expositie ingericht over het leven van Lammie Korringa.