Glasvezel een grote stap dichterbij

Glasvezel een grote stap dichterbij

Na maanden van onderhandelen en andere voorbereidingen is het dan nu zover dat de werving van abonnementen voor de aanleg van glasvezel volgende week van start gaat! Iedereen in Midlaren krijgt begin volgende week een envelop in de bus met de benodigde informatie en een concrete aanbieding.

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren is lid van het Drents Glasvezel Collectief (DGC). Het DGC is de samenwerking aangegaan met ‘Glasvezel buitenaf’ (GB). GB realiseert in een steeds groter wordend deel van Nederland glasvezel in de buitengebieden. Inmiddels heeft GB nu ruim 100.000 adressen op glasvezel aangesloten. Daarmee is GB een professionele partij die na stevige onderhandelingen met DGC gaat komen met een scherp en concurrerend aanbod voor de inwoners van het DGC-gebied. Iedereen kan kiezen uit een aantal providers met verschillende abonnementsvormen, net wat het beste past in jouw situatie. In de onderhandelingen tussen DGC en GB is er voor gekozen om de aansluiting op glasvezel 1:1 te koppelen aan een abonnement. Anders gezegd: alleen wie een abonnement met internet en/of televisie en/of telefoon afsluit, wordt aangesloten op glasvezel.

Er is echter nog een belangrijke ‘maar’ voordat de schop de grond in gaat: het deelnamepercentage in het DGC-gebied als geheel moet in totaal boven de 45% komen te liggen. Alleen als dat wordt bereikt, zou in het tweede kwartaal van 2019 kunnen worden begonnen met de aanleg.

De wervingscampagne die nu van start gaat, duurt tot 17 december; dan moet die 45% zijn gehaald. In Midlaren zijn Roos Renting en Rik Timmer de ‘ambassadeurs’; zij zijn het aanspreekpunt in het dorp tijdens de wervingscampagne.

Beschouw dit bericht als vooraankondiging en wacht eerst even de informatie af die volgende week in de bus valt. Wordt binnenkort vervolgd!

Rik Timmer
Roos Renting

Links:
Glasvezel Buitenaf
Drents Glasvezel Collectief