In de toekomst kijken

Negende lezingcyclus Rotaryclub Zuidlaren-Anloo

Wonen we over twintig jaar nog steeds in een prachtig landschap? Met een fors gekrompen pensioentje en hoge nota’s voor doktersbezoek in de rekeningenbak? Rotary Zuidlaren Anloo heeft drie eminente sprekers uitgenodigd om een inkijk te geven in hetgeen voor ons ligt. De openbare lezingen in Grand Café Zuidlaren gaan over de toekomst van het landschap, de verzorgingsstaat en de gezondheidszorg.

De serie van drie begint op dinsdag 16 februari met Dr. Marinke Steenhuis. Zij is cultuurhistorica en expert in landschapsontwikkeling en gebiedsidentiteit. Ze is zowel in de wetenschap (bij de Wageningen Universiteit) als in de markt (via haar eigen bureau SteenhuisMeurs) actief in het herbestemmen van gebouwen en landschappen. Steenhuis is met name geboeid door de verbinding tussen het sociale landschap – de mensen die er wonen en werken – en het fysieke landschap. Ze zoekt naar duurzaamheid in een veranderende wereld. Zo is ze betrokken bij de Nieuwe Afsluitdijk, de haven van Rotterdam en de Deltawerken. Haar lezing begint dan ook met een overzicht van ‘Maakbaar Nederland’. Daarna zoomt ze in op de Drentsche Aa en Zuidlaren. Voor de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa analyseerde ze hoe een samenhangend landschapsconcept uit de jaren dertig (streekplan Keuning) overeind kon blijven in het geweld van de ruilverkavelaars – een unieke prestatie. Bij haar studie naar de verbinding tussen dorp en landschap doken verloren gewaande kaarten van Zuidlaren op die ze tijdens deze avond voor het eerst aan het publiek zal tonen.

foto Rotary lezingcyclus 2016

Als het aan de landschapsontwerpers Granpre Moliėre, Verhagen en Kok had gelegen was Zuidlaren uitgebreid in de richting van Midlaren. Dit plan uit 1920 wist Steenhuis aan de vergetelheid te onttrekken.

Na de inleiding van Steenhuis zal Kees Folkertsma, gebied coördinator en secretaris van het Nationaal Park Drentsche Aa, de zaal een toelichting geven op de investeringen in het landschap die voor de komende jaren in de pen zitten. Er liggen goede kansen voor bewoners een stempel te drukken op het landschap van de toekomst en deze avond hoopt Rotary Zuidlaren Anloo de bewoners te motiveren om daarin een rol te pakken.

Op 22 maart gunt de econoom Flip de Kam ons een blik op de toekomst van de verzorgingsstaat. Hij is hoogleraar van de economie van de publieke sector bij de Rijksuniversiteit Groningen en bij velen bekend door zijn columns voor NRC. De Kam publiceerde recent het boek ‘Land van beloften, opbouw, crisis en de toekomst van de verzorgingsstaat’.

Op 19 april komt prof. Dr. Ronald Stolk, hoogleraar klinische epidemiologie naar Zuidlaren voor de derde Rotary-lezing. Hij is door zijn werk voor Lifelines zeer betrokken bij bigdata en kan daarmee licht werpen op de toekomst van onze gezondheidszorg. Lifelines is een grootschalig bevolkingsonderzoek waarbij gedurende dertig jaar 165.000 inwoners, vanuit drie generaties, gevolgd worden. Doel is te ontdekken hoe mensen zo gezond mogelijk oud kunnen worden.

Alle drie de lezingen zijn gratis, ze beginnen om acht uur en vinden plaats in Grand Café Zuidlaren, De Millystraat 8 te Zuidlaren.

Downloaden (PDF, 325KB)