Midlaarder clubs bijeen

22 maart 2023 om acht uur in De Rieshoek Noordlaren stemmen de Midlaarder initiatieven en clubs hun plannen en wensen af met elkaar. Wat zijn de plannen, zijn we er samen in geslaagd de onderlinge banden te versterken en is er nieuws over een tweede AED en een plek om elkaar te ontmoeten? Dorpsbelangen zorgt voor koffie. Hieronder de agenda en de notulen van de vorige keer op 12 mei 2022.

Agenda 22 maart 2023

Welkom, voorstellen en berichten uit de clubs,

Notulen

Onderlinge band en communicatie

Dorp onder dak

AED

Duurzaamheid

Midlaren in zicht

Diversen

Rondvraag

Notulen De Rieshoek, 12 mei 2022 – Overleg verenigingen en initiatieven Midlaren op uitnodiging Dorpsbelangen en het Kabinet

Aanwezig Hilde van Ree, Anneke Grootoonk, Niesco Loerop, Rik Timmer, Robert Mulder, Anneloes Stoetman, Ralph Steenbergen, Phillippe Boucher en Marianne van Albada, Ineke Noordhoff (notulen)

Welkom door Hilde.

Korte voorstelronde:

Ralph, voorzitter IJsvereniging,

Anneloes: feestcie, initiatiefgroep Oekraine, dorpsbelangen,

Nieco: jachtveld en Midlaren in Zicht

Rik: Kabinet en dorpsbelangen,

Robert: penningmeester Dorpsbelangen en Noordmannen,

Ineke: Midlaren in zicht, vertegenwoordigt Toon van Burenhulp, secretaris Dorpsbelangen,

Anneke: Kabinet, KEIK en initiatiefgroep Oekraine,

Phillippe en Marianne: Natuurplatform Drentsche Aa

Wat verwacht je van Dorpsbelangen komende drie jaar?

Hilde beoogt met Dorpsbelangen meer samenhang te brengen. Er zijn verrassend veel activiteiten en veel nieuwe inwoners. We wonen in een levendig dorp. Hoe kunnen activiteiten elkaar versterken?

Niesco trapt af vanuit het verleden: dorpsbelangen brengt dorpszaken bij de gemeente (verkeer, wateroverlast, ruimtelijke ordening, glasvezel etc) en breng mensen bij elkaar. Jachtveld brengt grondbezitters uit het dorp bij elkaar. Daar zit veel kennis over wildbeheer, grondbeheer en natuur merkte Ralph die er voor de eerste keer bij was.

Midlaren in zicht gaat in over onze leefomgeving. Het is een nieuw project dat in beeld brengt wat er is in Midlaren – er is inmiddels een Landschapsbiografie van Midlaren gemaakt door studenten Van Hall. Onderzocht wordt hoe bewoners ertegenaan kijken (fietstocht, enquête bij deelnemers Paasvuur, en diepergravend belevingsonderzoek is in de maak met hulp RUG-studenten). Voor de zomer komt de projectgroep met een lijstje mogelijke/gewenste projecten waar draagvlak voor is. De uitvoering daarvan ligt bij de dorpelingen. Dorpsbelangen is het kader waarbinnen MIZ werkt.

De feestcommissie brengt spelenderwijs de bewoners bij elkaar. Niet zoals vroeger via wijken en wijkhoofden. Wel door langs te gaan voor flessenactie, oud papier etc. Er wordt gedacht over een feestweekend ipv feestavond.

Het Kabinet zoekt ook cohesie en wil verbinden. Zodat mensen elkaar vinden en uitkomen bij wat beter is voor het dorp. Communicatie over wat er gebeurt is belangrijk, maar activiteiten mogen niet dwingend zijn (zoals vroeger bij de wijkhoofden iets ‘opgelegds’ werd ervaren). Discussie: hoe kun je structuur brengen en mensen vrijlaten?

Robert merkt op dat er ook moeilijke zaken zijn, zoals ziekte en overlijden. Ook daar moet aandacht voor zijn. Een wijkhoofd ging daarop af.

Er is veel waardering voor Kabinet, hoe daarin nieuwe bewoners worden voorgesteld bijvoorbeeld. De redactie is nieuw, van oudsher onafhankelijk en houdt financieel eigen broek op, maar maakt gebruik van dorpsbelangen als statutaire status nodig is (bankzaken bv). Contact Dorpsbelangen is gelegd en leidde mede tot deze bijeenkomst. Hoe krijgen we meer spontane aanlevering van kopij? Kunnen er in de agenda ook data van vergaderingen van div clubs, dan kun je gemakkelijker bij elkaar aanhaken. Actualiseer colofon.

Leg expliciet verbindingen. Bv kabinet/dorpsbelangen loopt via Rik (redactielid) en Ineke (uitwisselen kopij en notulen met Beniet Kolkman, redactielid).

Initiatief Help Oekraine kreeg snel 25 mensen bij elkaar. Ook hier zit een verse ploeg die zoekt naar een goede verbindende werkwijze. Noaberschap werkt doorgaans vanzelf, buren helpen elkaar, maar als achtervang is er Burenhulp. Die helpt mensen die omhoog zitten verder op weg. Idee: aandacht in Kabinet over  hoe noaberschap in de praktijk werkt, wat er zoals gebeurt.

IJsvereniging heeft haar eigen feestjes (openzetten kraan bij Zuidlaardermeer om ijsbaan te vullen – verhaal!!) en ijspret natuurlijk. Er is ambitie, bijvoorbeeld om verlichting te verduurzamen en ook nummer 15 is te krap voor alle spullen. Er wordt gebroed op vergroten van de ruimte. Mogelijk dit te combineren met aanleg stromend water, toilet, atelierfunctie oid? Er zijn meer initiatieven om een soort dorpshuis in Midlaren te maken bij Scouting clubhuis aan te haken danwel samen met de Rieshoek. Eerder plan voor natuurtoilet viel slecht bij omwonenden. Dorpsbelangen gaat de initiatieven bij elkaar proberen te brengen. Robert gaat helpen zoeken naar subsidiepotjes voor verduurzamen verlichting.

Keik Midlaren loopt en weet enthousiasme los te maken bij kunstmakers, open (tuin)huizen en bezoekers. Dorpelingen komen dan bij elkaar. Keik stemt financiën af met Robert.

Geld. Dorpsbelangen krijgt jaarlijks van de gemeente per inwoner een bedrag, dat is het activiteitenbudget. Dat geld gaat deels door naar bv Keik, sport etc. Dorpsbelangen steunt initiatieven waar mogelijk met geld, door met initiatieven subsidie aan te vragen, en tijdelijke initiatieven te sponsoren en bv lunchrekening van fietstocht MIZ te betalen. Ook voor zaken als een buurt BBQ kan een bijdrage gevraagd worden.

Robert vraagt aandacht voor beeldvorming: dertigers vinden Dorpsbelangen onbelangrijk. Het staat ver van bewoners af. Deels klopt dat: behartigen van belangen bij de gemeente is niet altijd sexy, deels klopt het niet: zonder dorpsbelangen geen glasvezel bijvoorbeeld. Dorpsbelangen was in het verleden niet om activiteiten te organiseren maar om ze te faciliteren (met geld, organisatie en vertegenwoordigende energie). Hoe kunnen we de betrokkenheid weer organisch laten groeien?

Natuurplatform werkt breder dan het dorp, richt zich onder meer op politieke beïnvloeding (transferium, verdubbeling N-weg, bermbeheer). En praktisch: verwijderen Jacobs kruiskruid uit bermen.

We missen de sportcommissie. Ineke zal proberen om de lijn aan te halen.

Hoe bereik je de mensen?

Roos benaderde voorheen namens Dorpsbelangen nieuwe inwoners, informeerde ze over hoe het hier werkt en actualiseerde administratie. Iedere inwoner krijgt het kabinet. Die taak kan Dorpsbelangen nieuw leven inblazen.

Hoe weet je of er nieuwe inwoners zijn? Midlaarders moeten zelf melden dat er nieuwe inwoners zijn. Hieraan aandacht besteden in Kabinet. Ook uitleggen waar je wijzigingen van bv emailadres of 06 nummer kunt melden. De ledenadministratie is geactualiseerd en wordt door dorpsbelangen (Robert) beheerd. Kunnen we die onderling delen? AVG houdt dat tegen. Kabinet is belangrijk in de onderlinge communicatie! Nieuwsbrief is aanvullend en nuttig. Er zijn meer nieuwsbrieven: Dorpsbelangen maakt incidenteel een, Feestcommissie en ook Natuurplatform doet dat. Is het zinnig dit te bundelen? Zou het actualiseren van emailadressen vergemakkelijken, dat kan dan in een keer. Ook om bewoners concreet te informeren over alles wat er gebeurt is bundeling fijn. Het moet wel kort en behapbaar. Maar een dorpsnieuwsbrief van meer clubs vraagt energie: je moet vragen om input te leveren, die verzamelen en online zetten. Hilde en Anneloes onderzoeken dat bij Arnoud. Sommige initiatieven houden daarnaast hun eigen nieuwsbrief: natuurplatform en ijsvereniging hebben ook leden buiten Midlaren. Hier is afstemming van adressen misschien gewenst.

De website is weinig levendig. Wat is het doel? Hij is voor praktische info ( agenda, oud papierdagen etc) , alle kabinetten staan erop (moet dat anders gepresenteerd?) – moeten alle notulen erop? De site is ook om info over clubs te vinden (liefst via doorklik naar de clubsite poid). Waar kan de toegang tot de landschapsbiografie komen? Ook dat vergt regie en energie. Is die er?

Dorpsbelangen werft een webmaster. Mogelijkheden worden onderzocht.

App-groep? Er zijn diverse onderlinge app-groepen, de lady’s app, de mannen app (sportveld). Duidelijk is dat er regels afgesproken moeten worden: wat kan er wel en wat niet op? Is er behoefte aan een app-groep ‘info over Midlaren’? Dan kan onderzocht worden in een artikeltje in het kabinet.

Rondvraag: het was nuttig en prettig om elkaar te spreken en dingen af te stemmen. Zullen we dit jaarlijks doen? JA.