Midlaarderloop

Midlaarderloop

Op zaterdag 19 september is om 14.00 uur de Midlaarderloop. Er kan gerend worden op verschillende afstanden, te weten 4, 8 of 12 km. Jong en oud mogen meedoen, opgave van te voren is wel nodig en kan bij Frederik Kuiper: frederik.kuiper@googlemail.com. Graag naam, leeftijd en de te lopen afstand vermelden.

Start en eindpunt van alle afstanden is op het sportveld. Opgeven voor 12 september.

Hopelijk tot dan!
De sportveldcommissie: Jos, Frederik, Marjan