Overleeft het Noordpoolgebied de opwarming?

Overleeft het Noordpoolgebied de opwarming?

Lezing Maarten Loonen (Poolonderzoeker): “Overleeft het Noordpoolgebied de opwarming? Ervaring opgedaan in 30 jaar onderzoek als bioloog op Spitsbergen”

Op 10 april, aanvang 20.00 uur; locatie: Grand Cafe Zuidlaren, de Millystraat 8, Zuidlaren

Rotaryclub Zuidlaren-Anloo organiseert ook dit jaar weer openbare en gratis toegankelijke lezingen voor belangstellenden uit Zuidlaren en omgeving. Thema is deze keer “Kopstukken”: personen uit onze omgeving vertellen hun eigen (persoonlijke) verhaal over hun loopbaan, met nadruk op de inhoud van het werk, en de maatschappelijke, sociale, ethische uitdagingen en spanningen daaromheen. Met uitgebreide mogelijkheden tot het stellen van vragen, en discussie.

De volgende lezing is op 10 april aanstaande en wordt gegeven door Maarten Loonen. Hij is werkzaam in het Arctisch Centrum, Faculteit der Letteren, van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is actief als wetenschapper, poolonderzoeker, Arctisch ecoloog, expeditieleider. Al een 30-tal jaren werkt hij zomers op Spitsbergen. Uit eigen ervaring zal hij vertellen over hetgeen hij nu meemaakt van de klimaatverandering in de poolgebieden. Korte samenvatting van zijn lezing:

“De opwarming van de aarde verloopt het snelst in het noordpoolgebied. Na dertig zomers onderzoek aan brandganzen op Spitsbergen zit mijn verhaal vol met beschrijvingen van verandering. Al die observaties hebben een verband met menselijk handelen, maar niet allemaal met klimaatverandering. Ik probeer ze voor u te ordenen. Daarbij begint mijn lezing met de ganzentrek en het korte seizoen waarin de ganzen moeten reproduceren. Het wordt al snel een verhaal over een terrestrisch ecosysteem met interacties tussen grasgroei, permafrost, bacteriën, rendieren, poolvossen en ijsberen. De ganzen blijken ook de voedselketen in arctische meertjes te beïnvloeden. Daarna volgen we de noordse stern naar de Zuidpool en terug om een link te leggen met veranderingen op zee. Ik vergelijk arctische en Nederlandse broedvogels. Ten slotte kijken we naar ijs, naar het gletsjerfront als motor achter voedselrijkdom en de veranderingen die ik heb waargenomen in mijn uitzicht op deze gletsjers. Het zijn niet alleen de dieren die beïnvloed worden door de opwarming. Ook voor de weinige mensen die er wonen zijn de gevolgen steeds ingrijpender. Genoeg reden om een lans te breken voor meer actie om onze CO2-uitstoot te verminderen.

De lezing zal plaatsvinden in het Grand Cafe Zuidlaren, de Millystraat 8, Zuidlaren (advies: parkeren op de Brink te Zuidlaren). De lezing begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis. Na het eerste deel (45 min) is er een korte pauze, gevolgd door het tweede deel met afronding van de lezing, daarna uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De afronding is uiterlijk om 22:00 uur.

Voor meer informatie zie: http://www.maartenloonen.nl/poolles
RUG website: https://www.rug.nl/about-us/news-and-events/people-perspectives/scientists-in-focus/mloonen;
Linked In account: https://www.linkedin.com/in/maarten-loonen-74852129/
Twitter account: @maartenloonen

Downloaden (PDF, 195KB)