Wat vinden inwoners Typisch Tynaarlo?

Wat vinden inwoners Typisch Tynaarlo?

Wat karakteriseert de gemeente Tynaarlo en hoe zou deze er in de toekomst uit moeten zien? Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzaamheid, ondernemen, bereikbaarheid, natuur, landbouw en voorzieningen in de kernen. Dat zijn vragen en thema’s die centraal staan bij het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente legt ze de komende tijd voor aan haar inwoners tijdens een aantal inloopbijeenkomsten.

Inloopbijeenkomsten in Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en Vries
De inloopbijeenkomsten zijn gepland op drie zaterdagmiddagen in februari, allen van 13.00 tot 17.00 uur. De eerste is in Eelde-Paterswolde op 1 februari in de Herberg van Hilbrantsz, de tweede is in Zuidlaren op 8 februari in het Brinkhotel en de derde is in Vries op 29 februari in café Onder de Linden. Bezoekers kunnen gedurende de middag binnenlopen op een moment dat het hun schikt.

Bezoekers kunnen aanschuiven bij een gesprekstafel, informatie inwinnen op de informatiemarkt of meedoen aan een van de andere activiteiten. Daarnaast is er een tentoonstelling met schilderijen over de toekomst van Tynaarlo die door basisschoolleerlingen in de gemeente zijn gemaakt. Verder is er een illustrator aanwezig en is er een tekenwedstrijd voor de kinderen.

Aanvullende bijeenkomsten in de kleine dorpen
In maart en april houdt de gemeente voor de verschillende kleine dorpen aanvullende bijeenkomsten. Zo krijgen alle inwoners de kans om mee te praten over wat zij belangrijk vinden voor hun directe woon- en leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen deelnemers aan een gesprekstafel hun opvattingen en ideeën delen. Meer informatie over de data en locaties van deze bijeenkomsten volgt later, onder andere via de website van de gemeente en via www.typischtynaarlo.nl.

Wat is een omgevingsvisie en wat gebeurt er met de reacties?
Elke gemeente moet een omgevingsvisie opstellen voor de toekomst van hun woon-en leefomgeving. Hieraan worden straks het omgevingsplan (nu nog bestemmingsplannen) en beleid op het gebied van bijvoorbeeld wonen, duurzaamheid en leefbaarheid getoetst. De gemeente gaat op verschillende momenten en in diverse werkvormen in gesprek met belangstellenden, belanghebbenden en deskundigen. Hun reacties worden verzameld, afgewogen en waar dat kan in de omgevingsvisie verwerkt.

Meer informatie over Typisch Tynaarlo en de bijeenkomsten op www.typischtynaarlo.nl.